Fysiocollectief Almelo
Collectief van Fysiotherapiepraktijken

Almelose fysiotherapeuten nemen hun zorgplicht serieus.

In verband met het coronavirus is ook de fysiotherapeutische zorg nagenoeg stil komen te liggen. Desondanks proberen fysiotherapeuten in de regio Almelo hun patiënten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Met digitale spreekuren en online hulpmiddelen om fit te blijven wordt het wegvallen van praktijkbezoek tijdelijk opgevangen. Face-to-face behandeling vindt uitsluitend plaats indien dit absoluut medisch noodzakelijk is. In de nabije toekomst willen de fysiotherapeuten optimaal klaarstaan voor hun patiënten.
Zestien Almelose fysiotherapiepraktijken hebben  zich onlangs verenigd in het FysioCollectief Almelo. Dit collectief beoogt zowel de onderlinge samenwerking als de kwaliteit en organisatie van de lokale gezondheidszorg te verbeteren. In de huidige situatie rondom het coronavirus willen de fysiotherapeuten als eensgezinde groep optreden in de afstemming met verwijzers, zorgverzekeraars, het RIVM en het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Door in dit verband goede gezamenlijke afspraken te maken, hoopt men binnenkort stapsgewijs de zorg binnen de fysiotherapiepraktijken op te schalen. Daarbij zullen uiteraard de richtlijnen en voorzorgsmaatregelen van het RIVM in acht worden
genomen.

Het stappenplan voor opschaling van fysiotherapeutisch zorg vindt u hier:  Triage-stappenplan_30-april-2020.pdf

Het plan voor organisatie van fysiotherapiepraktijken in de opschalingsperiode vindt u hier : Organisatie-praktijk.pdf